Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ömer ŞENEL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Ceren SUVEREN ERDOĞAN